Uzman Arabulucuk Kitapları
Uzman Arabuluculuğa Giriş Kitabı
₺125,00

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuğa giriş modül kitabıdır. Uzman Arabuluculuğa Giriş eğitim modülü ile arabulucuların iletişim, duygu yönetimi, müzakere modelleri ve arabuluculuk sürecinin aşamaları gibi konularda arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺90,00

Alternatif çözüm yolları arasında yer alan, ancak bazı alanlar bakımından Türk Hukukunda dava şartı olarak uygulanan arabuluculuk, inşaat hukuku bakımından yaygınlaştırılması gereken ve çok faydalı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. İnşaat hukuku teknik bir alan olup uzmanlaşmayı gerektirir. Olası bir uyuşmazlıkta her iki tarafın bir araya gelip müzakere ettiği ve sonuçta kendi isteklerini yansıttığı ve bizzat bulduğu çözüm; en ideal olan ve her iki tarafı da memnun eden çözüm olacaktır. Bu nedenle inşaat hukukunda arabuluculuk uygulaması geliştirilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Kitabı arabulucuların inşaat hukuku uyuşmazlıklarında görev aldıklarında alanı iyi bilmelerini amaçlamaktadır. Kitap, özellikle tarafların kilitlendiği noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm önerisi geliştirmesine yardımcı olacaktır

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺110,00

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk kitabında, hedef kitle dikkate alınarak, mümkün olduğu ölçüde iş hukukuna ve özellikle uygulamada sık karşılaşılan uyuşmazlıklara ilişkin temel teori ve uygulama bilgisinin aktarılması amaçlanmıştır. İş hukuku alanında uzmanlık eğitimi alan arabuluculara yarar sağlayabileceği değerlendirilerek, sık karşılaşılan bazı alacak ve tazminat kalemlerine ilişkin hesaplama örneklerine ve güncel yargı kararlarına görüş belirtilmeksizin yer verilmeye çalışılmıştır.

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺100,00

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı, temel eğitimde kullanılacak ana materyali teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda eserde, ticaret hukukunun üç temel alanı olan ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin bazı müesseseler, kavramlar ana çerçeve itibarıyla ele alınmış, söz konusu alanlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar arabuluculuk bağlamında değerlendirilmiş ve uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺100,00

Arabuluculuk sayesinde, olası bir uyuşmazlıkta her iki tarafın bir araya gelip müzakere ettiği ve sonuçta kendi isteklerini yansıttığı ve bizzat bulduğu çözüm; en ideal olan ve her iki tarafı da memnun eden çözüm olacaktır. Bu nedenle tüketici hukukunda arabuluculuk uygulaması geliştirilerek arttırılmalıdır. Ancak tüketicinin işlemin zayıf tarafı olduğu ve bu nedenle korunması gerektiği gerçeği de unutulmamalıdır. Özellikle arabulucuya bu noktada görev düşmekte ve arabulucunun müzakerelerin tüketicinin zayıf durumunu da dikkate alarak sağlıklı bir şekilde yürümesine özen göstermesi beklenmektedir. Arabulucu bu bağlamda aydınlatma yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmeli ve tüketiciyi hakları konusunda aydınlatıp, yeri geldiğinde uyarabilmelidir. Bu da ancak arabulucunun da tüketici hukuku hakkında yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip olması ile mümkündür. Bu amaçla Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı, arabulucuların tüketici hukuku uyuşmazlıklarında görev aldıklarında alanı iyi bilmeleri, taraflar bakımından olduğu kadar arabulucunun kendisi bakımından da faydalı olacak, özellikle tarafların kilitlendiği noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm önerisi geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺125,00

Arabuluculuk ihtisas eğitimine katkı sunmak amacıyla Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk kitabı hazırlanmıştır. Zarara ve masrafa yol açabilecek bazı olayların olumsuz sonuçlarından korunma ihtiyacıyla ortaya çıkan sigorta, hak sahiplerine bağımsız bir ekonomik talep kazandıran hukuki bir müessesedir. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyeti sebebiyle gerçekleşen hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, bir yönüyle bazı sigortacılık faaliyetleri sebebiyle bireyler arasında gerçekleşen hukuki ilişkileri düzenleyen kurallardan oluşmakta iken, diğer yönüyle bireylerle devlet arasında gerçekleşen ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kurallardan oluşan geniş bir kavramdır.

Genel Alan Uzman Arabuluculuk Kitapları
₺300,00

Uzman Arabuluculuğa Giriş Kitabı, İş Hukuku Uzman Arabuluculuk Kitabı, Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Kitabı, Tüketici Hukuku Uzman Arabuluculuk Kitabı.

Özel Alan Uzman Arabuluculuk Kitapları
₺180,00

Sigorta Hukuku Özel Alan Uzman Arabuluculuk Kitabı, İnşaat hukuku Özel Alan Uzman Arabuluculuk Kitabı.

Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı
₺240,00

Projenin eğitim bileşeni kapsamında yapılan çalışmaların bir ürünü olan bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılan arabulucu adaylarının eğitim öncesinde işlenecek olan konunun üzerinde çalışmaları ve konuları daha detaylı olarak okuyarak eğitim oturumlarına hazır gelmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcı Kitabında temel arabuluculuk eğitimi konularını içeren 14 modül yer almaktadır.

Haberler
Arabuluculuk Daire Başkanlığının duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.
-4 Aralık 2023 Pazartesi detaylar
Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
-4 Aralık 2023 Pazartesi detaylar
21.06.2023 Tarihinden İtibaren Dava Şartı Kapsamında Anlaşma İle Kapatılan Dosyalar İçin 2 Puan İadesine İlişkin Duyuru
-4 Aralık 2023 Pazartesi detaylar