Bu internet sitesini (arabulucukitabi.com) (Kısaca "arabulucukitabi.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu arabulucukitabi.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde arabulucukitabi.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu arabulucukitabi.com'da sunulan hizmetler  arabulucukitabi.com (Mersis No: 000000000) (Bundan böyle kısaca "arabulucukitabi.com" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve arabulucukitabi.com'un kanuni sahibi arabulucıkitabi.com olup, arabulucukitabi.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi arabulucukitabi.com'a aittir.

İşbu kullanım koşulları, arabulucukitabi.com tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar arabulucukitabi.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

arabulucukitabi.com'un hizmetlerinden faydalanan ve arabulucukitabi.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, arabulucıkitabi.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

arabulucukitabi.com, buarabulucukitabi.com'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

arabulucukitabi.com: arabulucukitabi.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: arabulucukitabi.com'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, arabulucukitabi.com tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile arabulucukitabi.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: arabulucukitabi.com internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: arabulucukitabi.com üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden arabulucukitabi.com'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: arabulucukitabi.com'da veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle arabulucukitabi.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, arabulucukitabi.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

arabulucukitabi.com'un, arabulucukitabi.com üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; arabulucukitabi.com'a ait arabulucukitabi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından arabulucukitabi.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

arabulucukitabi.com, arabulucukitabi.com üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri arabulucukitabi.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

arabulucukitabi.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların arabulucukitabi.com tarafından belirlenecek ve arabulucukitabi.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. arabulucukitabi.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri arabulucukitabi.com'da yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

arabulucukitabi.com üzerinden, arabulucukitabi.com'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. arabulucukitabi.com üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında arabulucukitabi.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. arabulucukitabi.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

arabulucukitabi.com'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla arabulucukitabi.com üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, arabulucukitabi.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, arabulucukitabi.com veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin arabulucukitabi.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı arabulucukitabi.com'un doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu arabulucukitabi.com'un sahibi arabulucukitabi.com'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve arabulucukitabi.com'un sunumu arabulucukitabi.com'un veya arabulucukitabi.com'un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu arabulucukitabi.com'daki bilgilerin veya arabulucukitabi.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile arabulucukitabi.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan arabulucukitabi.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla arabulucukitabi.com ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, arabulucukitabi.com hizmetlerini, arabulucukitabi.com  bilgilerini ve arabulucukitabi.com telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının arabulucukitabi.com'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve arabulucukitabi.com'un yazılı izni ile mümkündür.

arabulucukitabi.com , arabulucukitabi.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. arabulucukitabi.com aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, arabulucukitabi.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak arabulucukitabi.com için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya arabulucukitabi.com'un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu arabulucukitabi.com Kullanım Koşulları dahilinde arabulucukitabi.com tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde arabulucukitabi.com, arabulucukitabi.com hizmetleri, arabulucukitabi.com bilgileri, arabulucukitabi.com telif haklarına tabi çalışmaları, arabulucukitabi.com ticari markaları, arabulucukitabi.com ticari görünümü veya bu arabulucukitabi.com vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

arabulucukitabi.com, arabulucukitabi.com'a erişilmesi, arabulucukitabi.com'un veya arabulucukitabi.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. arabulucukitabi.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu arabulucukitabi.com'a ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya arabulucukitabi.com'un kullanılması ile arabulucukitabi.com'un, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

arabulucukitabi.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, arabulucukitabi.com işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, arabulucukitabi.comaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için arabulucukitabi.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. arabulucukitabi.com'un , KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", arabulucukitabi.com tarafından arabulucukitabi.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini arabulucukitabi.com'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. arabulucukitabi.com, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek arabulucukitabi.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.