Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı resmi

Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı

₺125,00

Arabuluculuk ihtisas eğitimine katkı sunmak amacıyla Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk kitabı hazırlanmıştır. Zarara ve masrafa yol açabilecek bazı olayların olumsuz sonuçlarından korunma ihtiyacıyla ortaya çıkan sigorta, hak sahiplerine bağımsız bir ekonomik talep kazandıran hukuki bir müessesedir. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyeti sebebiyle gerçekleşen hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, bir yönüyle bazı sigortacılık faaliyetleri sebebiyle bireyler arasında gerçekleşen hukuki ilişkileri düzenleyen kurallardan oluşmakta iken, diğer yönüyle bireylerle devlet arasında gerçekleşen ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin kurallardan oluşan geniş bir kavramdır.

Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı
Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺100,00

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı, temel eğitimde kullanılacak ana materyali teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda eserde, ticaret hukukunun üç temel alanı olan ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin bazı müesseseler, kavramlar ana çerçeve itibarıyla ele alınmış, söz konusu alanlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar arabuluculuk bağlamında değerlendirilmiş ve uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı
₺100,00

Arabuluculuk sayesinde, olası bir uyuşmazlıkta her iki tarafın bir araya gelip müzakere ettiği ve sonuçta kendi isteklerini yansıttığı ve bizzat bulduğu çözüm; en ideal olan ve her iki tarafı da memnun eden çözüm olacaktır. Bu nedenle tüketici hukukunda arabuluculuk uygulaması geliştirilerek arttırılmalıdır. Ancak tüketicinin işlemin zayıf tarafı olduğu ve bu nedenle korunması gerektiği gerçeği de unutulmamalıdır. Özellikle arabulucuya bu noktada görev düşmekte ve arabulucunun müzakerelerin tüketicinin zayıf durumunu da dikkate alarak sağlıklı bir şekilde yürümesine özen göstermesi beklenmektedir. Arabulucu bu bağlamda aydınlatma yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmeli ve tüketiciyi hakları konusunda aydınlatıp, yeri geldiğinde uyarabilmelidir. Bu da ancak arabulucunun da tüketici hukuku hakkında yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip olması ile mümkündür. Bu amaçla Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk Kitabı, arabulucuların tüketici hukuku uyuşmazlıklarında görev aldıklarında alanı iyi bilmeleri, taraflar bakımından olduğu kadar arabulucunun kendisi bakımından da faydalı olacak, özellikle tarafların kilitlendiği noktada olumlu ve yapıcı bir çözüm önerisi geliştirmesine yardımcı olacaktır.